Kapat

1921 anayasası ve özellikleri (Teşkilatı esasi)

Anasayfa Anayasalarımız 1921 anayasası ve özellikleri (Teşkilatı esasi)

TBMM tarafından , 21 Ocak 1921’de Türk Devletinin ilk anayasası olan 1921 Anayasası’nı ilan etmiştir. Anayasa 24 maddeden oluşmuştur.Bu anayasa Teşkilat-ı Esasi olarak da bilinir.Şimdi geçelim özelliklerine.Önemli noktaları kalın olarak vurgulayacağız.

1921 anayasası özellikleri

1) Türk devletinin ilk anayasasıdır.
2) İlk ve tek yumuşak anayasadır.
3)Devlet başkanı yoktur
4)Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. (Yasama ve yürütme görevi meclise aittir)
5)Seçimlerin 2 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır
6)Seçmen yaşı 18 olarak belirlenmiştir
7)Seçimler çift derecelidir.
8)Yargı,temel hak ve hürriyetlerden bahsedilmeyen anayasamızdır
9)Kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır.
10)1921 anayasası Kanun-i Esasiyi yürürlükten kaldırmamıştır.1924 anayasası devreye girdikten sonra 2 anayasada yürürlükten kalkacaktır.
11)Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir.
12)Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.

 

1923 yılında cumhuriyetin ilanıyla 1921 Anayasası’nda şu değişiklikler yapılmıştır;

1923 değişiklikleri

  1. “Türkiye devletinin rejimi cumhuriyettir.” maddesi anayasaya girmiştir.
  2. Devletin başkanı cumhurbaşkanıdır.
  3. Cumhurbaşkanının TBMM içinden ve TBMM üyeleri tarafından seçilmesi kararı alınmıştır.
  4. Cumhurbaşkanının TBMM içinden ve TBMM üyeleri tarafından seçilmesi kararı alınmıştır.
  5. Başbakan,   cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından seçilecektir.
  6. Devletin dini İslam’dır” ibaresi anayasaya eklenmiştir. (1928 yılında kaldırılacaktır)
  7. Devletin dili Türkçe’dir.” ibaresi anayasaya eklenmiştir.
0 0 0 0 0 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir