0

2014-asgari-ucretBir yıl içinde 2 dönem şeklinde belirlenen asgari ücret, çalışmaları karşılığında ücret geliri elde eden kişilerin bir aylık çalışmaları neticesinde , temel ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde ödenmesi gereken en düşük asgari ücrete verilen genel tanımlama adıdır.  Asgari Ücret günlük olarak belirlenir ve kişinin çalışma gün sayısına göre hesaplanır. Dahası asgari ücret komisyon tarafından belirlenir. Asgari ücret belirlemek için kurulan komisyonun kararları kesindir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı  Resmi gazetede yayınlandıktan sonra O yılın ilk ayının ilk gününde yürürlüğe girer.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından 2014 Asgari Ücret net ve brüt tutarı açıklandı. Bu açıklamaya göre Asgari ücret 2014 ün brüt tutarı 1.071 TL ve 2014 asgari ücret in net tutarı 846 lira olarak belirlendi. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2014 ün net hesabı ve işverene maliyetide  aşağıda ayrıca hesaplanmıştır. 01.07.2014 tarihinden itibaren tüm çalışanlar için geçerli olacak brüt asgari ücret 1.071 lira, net asgari ücret 846 liradır. Asgari ücret 2014 net ve asgari ücret 2014 brüt rakamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

16 yaş altı ve 16 yaş üstü sınırı 01.01.2014 tarihi itibarı ile son verilmiştir, tek asgari ücret uygulanacaktır.

01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.071 TL
ASGARİ ÜCRET NET:       846 TL

01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.134 TL
ASGARİ ÜCRET NET:       891 TL

Asgari Ücret 2014 yılı Tablosu (1. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi)

Brüt Ücret

1.071 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 149,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 10,71 TL
Gelir Vergisi Matrahı 910,35 TL
Gelir Vergisi 136,55
Damga Vergisi 8,13 TL
Kesintiler Toplamı 305,33 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
80,33 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 846 TL

Asgari Ücret 2014 yılı Tablosu (2. Dönem):

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2014 – 31.12.2014 Dönemi)

Brüt Ücret

1.134 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 158,76 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı 963,90 TL
Gelir Vergisi 144,59 TL
Damga Vergisi 8,61 TL
Kesintiler Toplamı 323,29 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
80,33 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 891,04 TL

 

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Aşağıdaki Tablolar Çalışma Genel Müdürlüğü / İstatistik ve Yetki Otomasyon Dairesi Tarafından Hazırlanmıştır.

01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası itibariyle

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1134,00
SGK PRİMİ % 14 158,76
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 11,34
GELİR VERGİSİ %15 (*) 64,26
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 80,33
DAMGA VERGİSİ % 07,59 8,61
KESİNTİLER TOPLAMI 242,97
NET ASGARİ ÜCRET(**) 891,03

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1134,00
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 175,77
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 22,68
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.332,45

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1134,00
SGK PRİMİ % 14 158,76
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 11,34
KESİNTİLER TOPLAMI 170,10
NET ASGARİ ÜCRET 963,90

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1134,00
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 175,77
İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 22,68
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.332,45

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. 


Kaynak – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Web Sitesi – Muhasebe TR web siteleri.

admin
Ogreniyoruz.Org

  İnancın Sağlıklı Yaşama Etkileri

  Previous article

  Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme Önerileri

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in Genel