0

30 mart 2014 pazar günü yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerinde 2014 yerel seçim takvimi şu şekilde olacak:

1 ocak 2014 çarşamba seçim başlangıç tarihi.

2 0cak perşembe mahalli idareler yerel seçimlerine ve genel seçimlerine ilişkin parametrelerin seçsis’ten tanımlanmas ve  seçime katılabilecek durumdaki tüm siyasi partilerin yüksek seçim kurulunca ilan edilmesi.

3 ocak cuma tüm siyasi partilerin 2014 yerel seçimler mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi yöntemlerle aday tespiti yapacaklarını yüksek seçim kuruluna bildirmelerinin istenmesi, muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik belgelerini içeren listelerin cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek seçsis’e kaydedilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi.

10 ocak 2014 cuma; siyasi partilerin 2014 yerel seçimler mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi yöntemlerle aday tespiti yapacaklarını yüksek seçim kuruluna bildirmelerinin son günü, muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması. yüksek seçim kurulunun portal adresi olan www.ysk.gov.tr web sitesinde bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması, muhtarlık bölgesi askı listelerinin seçmen kütüğü genel müdürlüğünce dvd olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.

11 ocak 2014 cumartesi siyasi partilerin 2014 yerel seçimler mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi yöntemlerle aday tespiti yapacaklarını yüksek seçim kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi, siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim bölgelerinde önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin yüksek seçim kurulu tarafından yargıtay cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi, önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması

12 ocak 2014 pazar; siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine dair önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, yargıtay cumhuriyet başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması,

13 ocak 2014 pazartesi önseçim yöntemiyle adaylarını belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin önseçim ilçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanılması.

15 ocak 2014 çarşamba; önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alan görevlilere tebligatların yapılması, önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin yargıtay cumhuriyet başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun yüksek seçim kuruluna bildirilmesi, önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

20 ocak 2014 pazartesi siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tümü hariç başka bir usulle aday yoklaması yapacaklarsa, oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü

21 ocak 2014 salı; siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarih ve yerinin yüksek seçim kurulunca siyasi partilere bildirilmesi, siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının yüksek seçim kuruluna bildirilmesinin istenmesi.

23 ocak 2014 perşembe; muhtarlık bölgesi askı listelerinin, taksirli ve tutuklu suçlardan hükümlü askı listelerinin askıdan indirilmesi ve benzeri tüm itirazların sonu,  aynı zamanda www.ysk.gov.tr web sitesinde bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu.

25 ocak 2014 cumartesi; muhtarlık bölgesi askı listelerine, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine, yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

27 ocak 2014 pazartesi; siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak yüksek seçim kurulunca kura çekilmesi ve ilanı, siyasi partilerin;

a) önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak yargıtay cumhuriyet başsavcılığınca gönderilen listelerin,

b) önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin, askıya çıkarılması, önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

29 ocak çarşamba; önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü, önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.)

31 0cak 2014 cuma; 31 aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2013 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dâhil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti, tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi, il seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı, önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü, önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi, partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (itiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile), siyasi partilerin aday adayı listelerini; büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü, muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen  tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin seçmen kütüğü genel müdürlüğünce dvd olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi, ve bu listelere itirazların başlaması.

1 şubat 2014 cumartesi; sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü,

3 şubat 2014 pazartesi; önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması, hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının; büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca, ilanı, sandık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

6 şubat 2014 perşembe; önseçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.

7 şubat 2014 cuma; önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi, sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, cumhuriyet başsavcılığından yeniden istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin seçsis’e işlenmesine başlanılması.

8 şubat 2014 cumartesi; önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

9 şubat 2014 pazar; 1-ön seçim – aday yoklaması, önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri, büyükşehir belediye başkan adaylığı için; önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi, önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin seçsis’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

10 şubat 2014 pazartesi; önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi (2820/48, 51-1).

11 şubat 2014 salı;     

1- sandık atamalarının yapılması,

2-önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (saat 15.00’e kadar), (298/128-2; 2820/50), 3-önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298/129).

13 şubat 2014 perşembe;     

1-önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

2-il seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

14 şubat 2014 cuma;     il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı yüksek seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

15 şubat 2014 cumartesi;

1-yüksek seçim kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,

2-il seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (matbaa ile anlaşma vb.).

16 şubat 2014 pazar; önseçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da yüksek seçim kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51).

17 şubat 2014 pazartesi;

1-il seçim kurullarınca, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,

2-ilçe seçim kurullarınca, önseçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına, alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

18 şubat 2014 salı;

1- sandık kurulu oluşum çalışmalarına başlanılması (298/21, 22, 23, 24-1), 2-siyasi parti ilçe başkanlıklarının;

a)  belediye başkanlığı,

b)  belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri, seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda dvd ve fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1),

2-büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında dvd ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3),

3-bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü (saat 17.00’ye kadar), (adaylar yatıracakları güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.),

4-siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi .

20 şubat 2014 perşembe; siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü .

21 şubat 2014 cuma;

1-geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması,

2-il ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması, 3- seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

22 şubat 2014 cumartesi;

1-geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü,

2-geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü, 3-il veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

a) il seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,

b)ilçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.

24 şubat 2014 pazartesi;  

1-geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü,

2-2972 sayılı kanun’un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

26 şubat 2014 çarşamba;

1-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı yüksek seçim kuruluna itirazlarının ve

2-2972 sayılı kanun’un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da yüksek seçim kurulunca kesin karara bağlanmasının son günü.

28 şubat 2014 cuma;

1-yüksek seçim kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü,

2-seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi,

3-geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

1 mart 2014 cumartesi;

1-   aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü,

2-   2- sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.

2 mart 2014 pazar;

1-kesin aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil);

a) ilçe seçim kurullarınca,

b) büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca, ilanı (2972/16),

2-il seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması,

3-sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması.

9 mart 2014 pazar; sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

10 mart 2014 pazartesi; geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması.

13 mart 2014 perşembe; seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanılması.

19 mart 2014 çarşamba; sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.

20 mart 2014 perşembe; seçim propagandası ve yasakların başlangıcı.

23 mart 2014 pazar;

1-görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

2-ilçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi ,

3-geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi.

24 mart 2014 pazartesi;    seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.

25 mart 2014 salı;  ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

27 mart 2014 perşembe; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılması.

28 mart 2014 cuma; kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

29 mart 2014 cumartesi;    seçim propagandasının sonu.

30 mart 2014 pazar;  oy verme günü, seçim yasaklarının sona ermesi (saat 24.00).

admin
Ogreniyoruz.Org

  Sistem Dosyaları

  Previous article

  Flash Bellek Kısayol Virüsü

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in Güncel