0

74

 

1 <!–  http://www.kodmerkezi.com –>
2
3 ‘Form Sayfanız:
4
5 <form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”resim_yukle.asp” ENCTYPE=”multipart/form-data” >
6 <input type=”file” name=”file” />
7 <input name=”Submit” type=”submit” />
8 </form>
9
10 ‘resim_yukle.asp
11
12 <%
13
14 enalt_sayi = 100000
15 enust_sayi = 999999
16
17 Randomize()
18
19 isle     = enust_sayi – enalt_sayi + 1
20 random   = isle * rnd()
21 random   = random + enalt_sayi
22 guvenlik = int(random)
23
24 Set Upload = Server.CreateObject(“Persits.Upload”)
25 Upload.Save server.MapPath(“..imagesurun”)’Resminizin kaydolduğu klasör
26
27
28 ‘ Create instance of AspJpeg
29 Set Jpeg = Server.CreateObject(“Persits.Jpeg”)
30 ‘ Open source image
31 For Each File in Upload.Files
32 dosya = file.path
33 Jpeg.Open  dosya
34
35
36 set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
37 set file = fso.GetFile(File.Path)
38 file.name = “rs”&guvenlik&”.jpg”
39 set file = nothing
40 set fso = nothing
41 next
42
43
44 L = 100
45 Jpeg.Width = L
46 Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * L / Jpeg.OriginalWidth
47
48 If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
49    jpeg.Width = L
50    jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * L / jpeg.OriginalWidth
51 Else
52    jpeg.Height = L
53    jpeg.Width = jpeg.OriginalWidth * L / jpeg.OriginalHeight
54 End If
55
56
57 jpeg.PreserveAspectRatio = True
58 If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
59    jpeg.Width = L
60 Else
61    jpeg.Height = L
62 End If
63
64
65
66 For Each File in Upload.Files
67 Jpeg.Save server.MapPath(“..imagesurun  h”&guvenlik&”.jpg”)
68 th = server.MapPath(“..imagesurun   h”&guvenlik&”.jpg”)
69 rs = file.Path
70 next
71 uzun = right(th,24)
72 res = right(rs,24)
73 response.Write uzun
74 mes = replace(uzun,”th”,”rs”)
75
76 set baglanti = server.CreateObject (“ADODB.Connection”)
77 baglanti.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};” & _
78 “DBQ=” & Server.MapPath(“db.mdb”) ‘buraya kendi database’inizi yazın
79 set kd = server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)
80 kd.open “Select * From urun”,baglanti,1,3’buraya resmi
81 ‘kaydedeceğiniz tabloyu yazın
82 kd.addnew
83 kd(“resim”) = mes ‘urun tablosundaki resim alan’ına normal
84 ‘ resmi kaydeder
85 kd(“thumb”) = uzun ‘urun tablosundaki thumb alanına resmin
86 ‘ thumb halini kaydeder
87 kd.update
88 %>
89 ‘Sizde bu sayede database’den resimleri çağırabilirsiniz. Database’e resimlerin yollarını kaydeder.
90
91 uğur toprakdeviren
92 www.utopyazilim.com
93
94 <!–  http://www.kodmerkezi.com –>

 

 

BERKAY ÇATAK
Öyle süper bir geliştirici değilim, kendimi anlatmam gerekirse kısaca her şeyi öğrenmek için el atan biri diyebilirim. Bu zamana kadar MeTekno.com adresinde ve Bqloo.com adresinde yazarlık yaptım. Birçok haber girerek kullanıcıların ilgisini en iyi çekecek konulara odaklandım. Hayatım boyunca da bunu devam ettireceğim.

  [ASP]Rastgele Sayı Üretme

  Previous article

  [ASP]Kod Göster Kodu

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in Asp.Net