0

74

 

1 <!–  http://www.kodmerkezi.com –>
2
3 ‘Form Sayfanız:
4
5 <form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”resim_yukle.asp” ENCTYPE=”multipart/form-data” >
6 <input type=”file” name=”file” />
7 <input name=”Submit” type=”submit” />
8 </form>
9
10 ‘resim_yukle.asp
11
12 <%
13
14 enalt_sayi = 100000
15 enust_sayi = 999999
16
17 Randomize()
18
19 isle     = enust_sayi – enalt_sayi + 1
20 random   = isle * rnd()
21 random   = random + enalt_sayi
22 guvenlik = int(random)
23
24 Set Upload = Server.CreateObject(“Persits.Upload”)
25 Upload.Save server.MapPath(“..imagesurun”)’Resminizin kaydolduğu klasör
26
27
28 ‘ Create instance of AspJpeg
29 Set Jpeg = Server.CreateObject(“Persits.Jpeg”)
30 ‘ Open source image
31 For Each File in Upload.Files
32 dosya = file.path
33 Jpeg.Open  dosya
34
35
36 set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
37 set file = fso.GetFile(File.Path)
38 file.name = “rs”&guvenlik&”.jpg”
39 set file = nothing
40 set fso = nothing
41 next
42
43
44 L = 100
45 Jpeg.Width = L
46 Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * L / Jpeg.OriginalWidth
47
48 If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
49    jpeg.Width = L
50    jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * L / jpeg.OriginalWidth
51 Else
52    jpeg.Height = L
53    jpeg.Width = jpeg.OriginalWidth * L / jpeg.OriginalHeight
54 End If
55
56
57 jpeg.PreserveAspectRatio = True
58 If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
59    jpeg.Width = L
60 Else
61    jpeg.Height = L
62 End If
63
64
65
66 For Each File in Upload.Files
67 Jpeg.Save server.MapPath(“..imagesurun  h”&guvenlik&”.jpg”)
68 th = server.MapPath(“..imagesurun   h”&guvenlik&”.jpg”)
69 rs = file.Path
70 next
71 uzun = right(th,24)
72 res = right(rs,24)
73 response.Write uzun
74 mes = replace(uzun,”th”,”rs”)
75
76 set baglanti = server.CreateObject (“ADODB.Connection”)
77 baglanti.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};” & _
78 “DBQ=” & Server.MapPath(“db.mdb”) ‘buraya kendi database’inizi yazın
79 set kd = server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)
80 kd.open “Select * From urun”,baglanti,1,3’buraya resmi
81 ‘kaydedeceğiniz tabloyu yazın
82 kd.addnew
83 kd(“resim”) = mes ‘urun tablosundaki resim alan’ına normal
84 ‘ resmi kaydeder
85 kd(“thumb”) = uzun ‘urun tablosundaki thumb alanına resmin
86 ‘ thumb halini kaydeder
87 kd.update
88 %>
89 ‘Sizde bu sayede database’den resimleri çağırabilirsiniz. Database’e resimlerin yollarını kaydeder.
90
91 uğur toprakdeviren
92 www.utopyazilim.com
93
94 <!–  http://www.kodmerkezi.com –>

 

 

admin
Ogreniyoruz.Org

  [ASP]Rastgele Sayı Üretme

  Previous article

  [ASP]Kod Göster Kodu

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in Asp.Net