0

bocekler

Sizde birçokları gibi böceklere sadece imha edilmesi gereken düşmanlar gözüyle, mi bakarsınız? Bilim adamları hiç de bu fikirde değillerdir. Bu mucizeleri okuduktan sonra siz de büyük bir ihtimalle onlara hak vereceksiniz. Birçok böcek türlerinin yiyecek konusunda insanoğluyla yarış halinde oldukları bir gerçektir. Birçok böcek insanı rahatsız eder ve kızdırır. Birkaçı hatta hayatımızı ve sıhhatimizi tehlikeye sokar. Fakat tüm olarak böceklerin faydalan zararlarından  iki kat fazladır.

Böcekler olmasa, meyvelerimizin, sebzelerimizin ve bahçe çiçeklerimizin birçoğundan yoksun kalırdık. Bazı türler, yaban otlarını sömürmek suretiyle çiftçiye yardım ederler. Birçokları ekin yiyen başka böceklerle beslenmekle ekinlerimizi kurtarır. Türlerin çoğunluğunun erginleri ve larvaları, bize yiyecek vazifesi gören kuşlarla balıkların yiyeceğidir. Bazı memleketlerin böceklerinin kendileri bile halkın yiyecek listesinde yer alır. Şimdi buyrun birkaç böcek hakkında derlediğimiz mucizevi güzellikleri okuyun. Sürekli görmeye alıştığınız böcekler hakkında hayret verici bilgilere ulaşın.

1 – Karıncaların mikrop savunması : Karıncalar, mikroplardan arınmak için çok etkili bir yöntem uygulamaktadırlar. Biriktirdikleri antiseptik özellik taşıyan bir reçine ile yuvalarını mikroplara karşı korurlar.

karinca

2 – Sıçrayan Örümcekler : Sıçrayan örümceğin, kendine özgü bir avlanma yöntemi vardır. Örneğin bir ağacın üzerinde bulunan sıçrayan örümcek, kendisini ürettiği bir iplik ile bulunduğu dala bağlar. Sonra uçmakta olan bir böceğin üzerine atlar ve onu havada yakalar.

ziplayan-orumcek

3 – Karınca Ayakları : Çok basit bir canlı olarak görülen karıncaların ayaklarını inceleyen bilim adamları hem mükemmel bir tasarımla, hem de robot üreticilerine ilham verecek bir sistemle karşılaştılar. Massachusetts Üniversitesi biyologlarından Elizabeth Brainerd ve ekibi, Harvard ve Würzburg Üniversiteleri ile ortak olarak, karıncaların ve arıların nasıl olup da tavan gibi yüzeylerde ters ve dikey olarak yürüdüklerini araştırmış ve ilginç sonuçlara ulaşmışlardır. Cam yüzeylerde hızla ilerleyen arılar ve karıncalar kameraya çekilmiş ve bu böceklerin ayaklarında bulunan yapışkan organların diğer canlılardan farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Örnek olarak bir tür kertenkele türü olan geko verilmiştir. Gekoların ayaklarındaki yapışkan yastıklar her adımın sonunda yapıştığı yüzeyden sıyrılmaktadır.  Bu ise yavaş ve statik bir harekete yol açmaktadır. Böceklerin sahip oldukları sistem ise çok daha dinamik bir yapı sergilemektedir. Brainerd bu konuda şu yorumları yapmaktadır:

”Karıncaların ve arıların ayakları hayret verici bir şekilde kompleks yapılardır. Mikroskopla incelendiğinde, her bir ayak boğanın boynuzlarına benzeyen bir çift pençeye sahiptir, bu pençelerin arasında yerleşmiş olarak, arolium adı verilen yapışkan ayak yastıkları vardır. Böcek bir yüzeyde koştuğu zaman pençeler yüzeyi yakalamaya çalışıyorlar. Eğer pençeler yüzeyi yakalayamazsa geri çekiliyorlar ve devreye yapışkan yastıklar giriyor. Ayak yastığı hızla açılıyor ve kanla şişiyor ve pençelerin arasından çıkarak yapışkan yastığın yüzeye yapışmasını sağlıyor. Daha sonra sönüyor ve geri katlanıyor. Bütün bu işlem sadece saniyenin on veya yüzde biri kadar bir sürede tamamlanıyor ve böcek hızla ilerlerken, şimşek gibi, her adımda tekrarlanıyor. Ayrıca ayak yastığı, ıslak bir kağıt parçasının pencere camına yapışması gibi, böceklerin yumuşak yüzeylere yapışmasını sağlayan bir sıvı salgılar.”

karinca-ayaklari

4 – Böcekten Modern Tren İstasyonuna: 1987 yılında Fransız politikacılar, hızlı tren TGV ‘ nin hatta bulunan Lyon-Stolas istasyonu için mimar Santiago Calatrava ‘ yı çağırdılar. Amaçları istasyon için nasıl bir yapı düşündüklerini anlatmaktı. Bu tren istasyonu görkemli, çarpıcı ve atılımcı nitelikler taşıyan bir simge olmalıydı. Calatrava, istekleri dinlerken önündeki kağıda bir böcek resmi çizdi. İlham kaynağı bir böcek olan bu istasyonun, bir böcekte rastlanabilecek canlılıkta yeşil ve mavi renklerle aydınlatılması da ihmal edilmedi.   Görüldüğü gibi bir böceğin bacağında bile son derece üstün bir tasarım bulunmaktadır. Peki ama bu üstün tasarım nereden gelmektedir? Bu tasarımı oluşturan dokular elbette herhangi bir fabrikada mühendislerce üretilen makineler değildir: Hepsi böceği oluşturan hücreler tarafından üretilir. Ama bu hücreler hareket halindeki kuvvetleri yok edecek özellikleri nereden bilmektedirler? Böceğin bacağının farklı bölgelerindeki hücreler farklı farklı dokular sentezlemektedirler. Bu tasarımın kaynağı olan plan, bütün hücrelerin çekirdeğindeki DNA ‘ da kodlanmıştır.   Peki ama hücreler DNA ‘ daki olağanüstü pek çok bilgi arasından gerekli dokuyu oluşturmak için gerekli bilgiyi nasıl belirlemekte, seçmekte ve okumaktadırlar? Böceğin bedeni dev bir fabrikaya benzetilecek olursa, bu hücreler de fabrikanın farklı farklı köşelerinde kurulu üretim bantlarında bir makineyi oluşturan çok sayıdaki parçanın bir plana göre üretilmesine benzer. Bu üretim planında açık bir organizasyon vardır. Peki ama DNA ‘ da kodlanmış bu planın bilgisi nereden gelmektedir? DNA ya da hücrenin diğer organelleri bilinci olmayan atomlardan oluşmalarına rağmen böylesine üstün bir tasarımın hem planlayıcısı hem de uygulayıcısı olabilirler mi? Elbette ki hayır.

tren

Bilim adamlarına rehber olacak böylesine üstün bir tasarımın üstün bir Akılla tasarlandığı açıktır. Bu Aklın sahibi, herşeyin Yaratıcısı, Üstün ve Kuvvetli olan Allah’tır. Tek bir böcekteki örnek bile, Allah ‘ ın yaratma sanatının bir tecellisi ve insanlara Allah ‘ tan bir ibret konusu ve hatırlatmadır. Allah bu gerçeği her şeyin açıklayıcısı olan Kuran ‘ da şöyle bildirir:

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.” (Bakara Suresi, 164)

5 – Tırtılın mükemmel yapısı ve robot teknolojisi : Biomimetik alanında çalışmalar yapan araştırmacılar tırtıl ve ipek böceğinin özelliklerine benzer yapıda, yumuşak hareketler yapabilen robotlar üretmeye çalışmaktadırlar.  Biyoloji profesörü Barry Trimmer tırtıllarda yapılan incelemelerin bu alanda kendilerine yol göstereceğini belirtmiştir. Bir nörobiyolog olan Trimmer bu canlıların beyinlerini kullanarak sıvı hareketini nasıl kontrol ettiklerini ve böylece hiç eklem olmadan nasıl rahatça hareket edebildiklerini daha iyi anlayabilmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

tirtil

Günümüzdeki yumuşak yapılı robot prototipi silikon elastomer denilen maddeden yapılmıştır. İç duvara tutunmuş çok küçük kasları bulunmaktadır ve bunlar geri plandan görülebilen elektronik arayüzey ile kontrol edilmektedir. Robotun üzeri silikon lastik bir deri ile kaplıdır. “Softbot” isimli yumuşak yapılı bu robot ancak silikon lastik parça içerisinde kıvrılarak ilerleyebilmektedir. Şu ana kadar araştırmacılar robotun ancak hafif dalgalanma hareketi yapmasını sağlayabilmişlerdir.

6 – Bilimadamlarına yeni bir dünyanın kapısını açan böcek : Tekstilden temizlik endüstrisine, metal sanayiinden kağıt endüstrisine ve hatta dentolojiye kadar pek çok ürün için daha başarılı beyazlaştırma teknikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda bilim adamları doğadan da faydalanmaktadırlar. Güneydoğu Asya’da yaşayan “Cyphochilus” isimli böceğin kabuğu bu araştırmalarda gelinen son noktadır.

Cyphochilus

Şu anda söz konusu böceğin bembeyaz kabuk renginin nasıl oluştuğu İngiltere’nin Exeter Üniversitesi akademik çevreleri tarafından incelenmektedir. Scientific American dergisi, Cyphochilus böceğinin şu ana kadar hiç bir teknolojik yöntemle erişilememiş olan beyaz rengini şu cümlelerle duyurmuştur:

“Beyazlaştırma yöntemlerini unutun, bu böcek daha beyaz olan beyazların anahtarı olabilir. Bundan sonra ‘Cyphochilus böceği kadar beyaz’ ifadesi kullanılabilir.” (Brilliant Whiteness of Strange Beetle Explained)

7 – Bal Arısı Mucizesi : “Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır…” (Nahl Suresi, 68-69)

bal-arisi

Arıların ürettiği bal dediğimiz maddenin insan vücudu için ne denli önemli bir besin maddesi olduğunu artık hemen herkes bilmektedir. Fakat bu değerli besin maddesini üreten arının olağanüstü özellikleri çok az kişi tarafından bilinir. Bu hayret uyandıran detaylı özellikler için tıklayınız >>

8 – Sinek kanatlarının mucizevi tasarımı : R. Wootton, “Sinek Kanatlarının Mekanik Tasarımı” başlıklı bir makalede şöyle yazar:

“Sinek kanatlarının işleyişini öğrendikçe, sahip oldukları tasarımın ne denli hassas ve kusursuz olduğunu daha iyi anlıyoruz… Son derece elastik özelliklere sahip parçalar, havanın en iyi biçimde kullanılabilmesi için, gerekli kuvvetler karşısında gerekli esnekliği gösterecek biçimde hassasiyetle biraraya getirilmişlerdir. Sinek kanatlarıyla boy ölçüşebilecek teknolojik bir yapı yok gibidir. J. Robin Wootton, “The Mechanical Design of Insect Wings”, Scientific American, cilt 263, Kasım 1990, s. 120

sinek-kanatlari

Bu denli kusursuz tasarıma sahip canlıların, yeryüzünde bir anda ortaya çıkmalarının elbette evrimle açıklanması imkansızdır. Bu nedenle Paul Pierre Grassé “böceklerin kökeni konusunda tam bir karanlık içindeyiz” demektedir.( Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York: Academic Press, 1977, s. 30) Böceklerin kökeni, açıkça yaratılışı doğrulamaktadır.

9 – Akrep Mucizesinden Haberdarmısınız? : Akreplerle ilgili sürekli ve  yepyeni bulgular evrimi değil ‘evrimsizliği’ göstermektedir. Animal Planet ise yayınladığı belgesel baştan sona akreplere ayrılmış olmasına rağmen 320 milyon yıllık bu ‘evrimsizlik’ göstergesi fosillerden izleyicilerine hiç söz etmemektedir. Neden? Çünkü Animal Planet Darwinizm’i körükörüne bir inanç olarak benimsemekte ve Darwinizm’e darbe vuran bulguların gizli kalmasını tercih etmektedir. ‘Sudan karaya geçen akrebin cüreti’ benzeri masalsı anlatımlar da gerçeği gizleyip propaganda sloganlarıyla örtbas etme çabasının bir ürünüdür.

akrep

Akreplerin yüzmilyonlarca yıl değişmeyerek günümüze ulaşması bilinçli tasarımla yani yaratılışla ortaya çıktıklarına kanıttır. Yaratılışlarına bir başka gösterge, akreplere üstün bir hareket yeteneği kazandıran tasarımlarıdır. Discovery Channel’da da anlatıldığı gibi, bir akrep, kıskacıyla kendi ağırlığının tam 200 katını kaldırabilir. Kıskaçları üzerinde yerleştirilmiş küçük kıllar sayesinde etraflarındaki en küçük hareketi dahi kolaylıkla algılayabilen bu canlılar, uçuca eklenmiş parçalardan meydana gelen kuyruklarını istedikleri şekle sokabilir ve ucunda bulunan iğneleriyle düşmanlarını sokup zehirleyebilirler. Akrep bedeninde özel kimyasal formüle dayalı bir zehir üretilmesi, bunun özel kanallardan iğneye taşınması ve iğnenin de geniş bir hareket alanı kazandıran vinç benzeri bu kuyruğa yerleştirilmiş olması harika bir tasarım örneğidir. Her tasarımın bir tasarımcısı olduğu gibi akrebin de bir yaratıcısı vardır. Akrebi tüm özellikleriyle Yüce Allah yaratmıştır.

Burada okuduğunuz bilgiler,  aslında birçok türü bulunan bu topluluğun (böcek topluluğunun) olağanüstü özelliklerinden yalnızca çok küçük bir kısmıdır. Sonsuz ilim sahibi Yüce Allah, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm böcekleri kusursuz sistemlerle donatmış ve onları da yaratma sanatına birer delil kılmıştır. Unutulmamalıdır ki:

“Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yayması O’nun ayetlerindendir…” (Şura Suresi, 29)


Kaynak: www.harunyahya.org | www.harikabilgiler.com | www.bocekmucizesi.imanisiteler.com

admin
Ogreniyoruz.Org

  Hayata Bakış Açınızı Değiştirecek 9 Video

  Previous article

  Superfish Virüsü Bilgisayardan Nasıl Kaldırılır?

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in Güncel