0

maas-odemesi

Çalıştığınız işyeri büyük bir şirket olsa dahi sizde maaşınızı geçmi alıyorsunuz?. Şunu bilmelisiniz günümzüde işveren geç maaş ödemesi durumunda faiz ödemek zorunda. Yani gününde ödenmeyen maaşlar üzerine en yüksek mevduat faiz oranı eklenerek ödenmek zorunda. Ayrıca herhangi bir haciz durumunda maaşınızın tamamına haciz konulamaz. Dahası maaş ücret alacaklarına uygulanan zaman aşımı süresi beş yıldır. Bu konularla ilgili bazı bilgileri sizin için kısa bilgiler olarak bir araya getirdik.

MAAŞ NEDİR?

Maaş herhangi bir kimseye, bir çalışana kanuna uygun herhangi bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve karşılığı para ile ödenen tutardır.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Çalışan işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını, günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrete denilir.

ÜCRET NE ZAMAN ÖDENİR?

Maaş olarak belirlenen ücret çalışana en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir ve haftalık ücret olarak ödenebilir.

GÜNÜNDE ÖDENMEYEN MAAŞA FAİZ OLUR MU?

Gününde ödenmeyen maaş ücretlerine mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır ve bu faiz  miktarıda eklenerek işçiye ödeme yapılır.

BONO YADASENETLE ÜCRET ÖDEMESİ YAPILIR MI?

Bonoyla, kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

TÜRK PARASI İLE ÖDEMEK ZORUNLU MU?

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.

ÇALIŞAN 10 İŞÇİ VARSA BANKA YOLUYLA ÖDEMEK ZORUNLU

İşverenler, İşçilerin ücretlerini banka aracılığı ile ödemek zorunda mıdır?  Evet öyledir. 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintileri düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdür.

10 işçinin altında işçi çalıştıran işverenler de işçi ücretlerini isterlerse bankalar aracılığı ile ödeyebilir mi?

10 işçinin altında işçi çalıştıran işverenler de işçi ücretlerini isterlerse bankalar aracılığı ile, isterlerse elden ödeyebilir.

BANKAYA YATIRMAMANIN CEZASI VAR

Bankalar aracılığı ile ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler hakkında, /idari para cezası uygulanır mı?

10 işçi çalıştıran yerlerde ödemelerin banka aracılığıyla ödenmesi zorunlu. İşveren bu yükümlülüğünü yetirene getirmezse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bölge müdürlükleri tarafından işveren ve işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 102/a maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.

ÜCRETİN TAMAMINA HACİZ OLMAZ

İşçilerin ücretlerinin ne kadarı haczedilemez?

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir.


admin
Ogreniyoruz.Org

  Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

  Previous article

  3 Maddede Alexa Değerlerini Düşürün

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir