0

internette-yeni-donem

1 Mayıs 2015 tarihi ile artık İnternette yepyeni bir dönem başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyib Erdoğan’ın onayının ardından 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek yasal düzenleme ile birlikte artık internetten yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin korunması için güvenlik sertifikası olması şartı getirildi.  Bununla birlikte online alışveriş sitelerinden alışverişlerde müşterinin verdiği hatalı sipariş için ‘geri al’ ve ‘değiştir’ seçeneği eklenecek.

2015 Yılı itibariyle  elektronik ticaret hacmi 15 milyar TL’yi aşarken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, alışveriş sitelerine yönelik bir dizi düzenleme yaptı. 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek Elektronik Ticaret Kanunu çerçevesinde Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı’yla internetten elektronik satış sitelerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin korunması için güvenlik sertifikası ve müşterilerin vermiş oldukları hatalı siparişler için ‘geri al’ ve ‘değiştir’ seçenekleri şartlarını getirdi.

Ayrıca bu taslağa göre web site adlarının ticaret siciline kaydedilmeside zorunlu olacak. Vatandaş daha sipariş öncesinde, vergi ve teslimat (kargo vs) masraflarıda dahil olmak üzere ödeyeceği bedelin tamamını görecek.  Dahası müşteriye sipariş özetini görme imkânı da sunulmak zorunda.  Sitede zorunlu olarak elektronik satış sözleşmesi de düzenlenecek ve sözleşmenin bir kopyası alıcıya  mutlaka gönderilecek.

E Ticaret siteleri müşterilerinin kredi kartı ve kişisel bilgilerinin gizliliği ile hukuka aykırı olarak bunlara erişimini engellemekten bizzat sorumlu olacak.  İlgili site hakkında herhangi bir şikâyet olması ihtimaline karşı tüm elektronik kayıtlar 6 ay saklanacak ve talep edildiği durumda bakanlığa sunulacak. Şikâyetler, imzalı olarak yazılı veya elektronik ortamda il müdürlüklerine yapılacak. Ayrıca Bakanlık gerekli görürse, konu ile ilgili olarak yerinde denetim yapacak. Bu tip bilgiler üzerinden işlem yapan tüm E Ticaret Siteleri, olası bir şikâyete ilişkin bilgileri 15 gün içinde iletmek durumunda.

Göndereni Belli Olmayan Mesajlara Ceza Gelecek

Yasa ile birlikte E Ticarete getirilen geniş güvenlik önlemleri haricinde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki bu yeni kanuna göre cep telefonlarına yada e mail adreslerine gelen mesaj ve gönderilerede düzenleme getirildi. Buna göre kimden geldiği açıkça belli olmayan mesaj yada ileti gönderenlere 1000 ile 10.000 TL arasında değişen idari para cezaları verilebilecek.

Satıcının Adres ve İletişim Bilgileri Açık ve Eksiksiz Olacak

Yeni Kanuna göre, hizmet sağlayıcıları, elektronik iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından önce, alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunacak. Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtecek.

Alıcının, siparişini elektronik iletişim araçlarından biriyle vermesi halinde; hizmet sağlayıcı firma, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden hemen önce, ödenecek toplam bedel de dahil, olmak üzere, satış sözleşmesinin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla net olarak teyit edecek.

Onaya Uygun Olacak

Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulması zorunlu olacak. İndirim ve hediye gibi promosyonlarla promosyon amaçlı yarışma veya oyunların nitelikleri açıkça belirtilecek ve bunlara katılımın, bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilecek, açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde net bir şekilde anlaşılır olacak.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek.

Ticari elektronik iletinin içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekecek. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi yer alacak. İletide, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek.

İleti Almayı Reddetme Hakkı

İnternet kullanıcıları diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmelerine gerek ve zorunluluk olmaksızın ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. Hizmet sağlayıcı firma kurum yada kuruluş, ret bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunacak. Ret talebin ulaşmasının ardından hizmet sağlayıcı, 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, mesajların içeriğini kontrol etmek ve hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak.

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak. Kişisel verileri, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak.

Yasaya Uyulmaması Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar

Kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında, 1000 ila 15 bin lira arasında değişen idari para cezaları uygulanacak.

Ticari elektronik iletilerin bir defada birden fazla kimseye, onayları alınmadan gönderilmesi halinde para cezası 10 katına kadar arttırılacak.

Abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılamayacak.

Kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lira ila 10 bin lira arasında değişen idari para cezaları verilecek.

Olası Para Cezaları

Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde tanıtıcı bilgileri sunmayan ve siparişin onaylanması aşamasında ödenecek toplam bedel de dahil, sözleşme şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Elektronik iletileri alıcılara onayları alınmadan gönderen ile gönderdiği elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya aykırı olan hizmet sağlayıcıya da aynı ceza uygulanacak.

Alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit etmeyen ve alıcıya, sipariş verilmeden önce veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili teknik araçları sunmayan hizmet sağlayıcıya 1000 lira ila 10 bin lira arasında idari para cezası verilecek. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresine yer vermeyen, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere yer vermeyen hizmet sağlayıcılar da aynı cezaya çarptırılacak.

İndirim ve hediye gibi promosyon amaçlı yarışma veya oyunların niteliklerini açıkça belirtmeyen, ret bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamayan, gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmayan ile talebin alıcıya ulaşmasının ardından 3 iş günü içinde elektronik ileti göndermeyi durdurmayan hizmet sağlayıcıya 2 bin lira ila 15 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

İstek Dışı Tanıtım Mesajları ve SMS Gönderilemeyecek

Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanlarına istenilen bilgi, belge ve defter ile elektronik kayıtları vermeyenlere de 2 bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticari elektronik iletileri, alıcılara önceden onaylarını almadan birden fazla gönderen hizmet sağlayıcılara ise 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezaları verilecek.

İşletmeciler; kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak. İşletmeler, siyasi propaganda faaliyetinde de bulunamayacak.

 


admin
Ogreniyoruz.Org

  Bal Mucizesi

  Previous article

  Çalınan Yada Unutulan Hotmail Şifresini Geri Almak

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  More in Genel