Define İşaretleri

Aile Putu ( İstavroz | Haç )

Define araştırmaları ve genel kapsamlı kazılar sırasında karşılaşılan bu işaret Hristiyanlıkta ruhban sınıfına  ait aile simgesidir.  Aynı zamanda bu bir aile mezarı anlamınıda ...