Kapat

Türkçe’de ulama nedir -Diksiyon için kullanımı

Anasayfa Genel Türkçe’de ulama nedir -Diksiyon için kullanımı
ulama-nedir

Türkçede konuşmadaki heceleme,  bazı durumlarda yazı dilindeki heceleme kuralına uymaz.

Örneğin,  bir sözcük ünsüzle bitip ondan sonra gelen sözcük ünlüyle başlıyorsa,  ünsüzle biten sözcüğün sonundak,  ünsüz,  kendisinden sonra gelen sözcüğün ünlüsüyle birleşir ve birleştiği hecede söylenir.  Aşağıda ki örnekle bunu görebilirsiniz.

Geldim ama o beni görmedi:

Gel-di-ma-ma o be-ni gör-me-di.

Yaptıklarınız için teşekkür ederim

Yap-tık-la-rı-nı-zi-çin-teş-ek-kü-re-de-rim

Ben onu gördüm ama o beni görmezden geldi:

Be-no-nu-gör-dü-ma-ma0-be-ni-gör-mez-den-gel-di

Hali vakti yerinde bir adam

Ha-li vak-ti-ye-rin-de-bi-ra-dam

Ulama konuşmayı tek düzelikten kurtaran,  ona akıcılık sağlayan bir uygulamadır.  Eğer ulamaya dikkat etmezsek konuşmamız akıcılıktan uzak takur tukur bir duruma gelir bu da dinleyeni rahatsız eder.

Ancak cümle içinde sözcüğün önemini belirtmek istiyorsak ulama yapmayız

Örneğin: “ Ben onu gördüm,  ama o beni görmezlikten geldi. ” Cümlesini ulama yapmadan söyleyin.

Burada istemediğimiz bir durum konusunda serzenişte veya şikayette bulunuyorsunuz ve neredeyse bütün sözcüklerin tek tek altını çiziyorsunuz.

“Yarın oteline gidip onu göreceğim. ” Cümlesinde de ulama yapmadığımız zaman cümlede ki bütün sözcüklerin altını çizmiş oluyorsunuz.   Bu cümlenin söylenmemiş olan devamı “ Bak o zaman neler olacak. ” gibi bir cümle olabilir.  Yani söylediğiniz birinci cümlede bir tehdit var

0 0 0 0 0 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir